Kaunlaran at Displina sa Iisang Wika


May bagong pambato ang mga makata ngayon sa sipi ni Josi Rizal na nagsasaad;

Ang di’ marunong magmahal sa sariling wika,
Higit pa sa hayop at malansang isda

Ay ang taludtod;

Kahit hayop na ligaw ay masagana
Sa pagkain’t tirahan may disiplina

Sa inyong palagay, tama ba ang bersong ito? Hindi kailangan ang wika sa pag-uunlad at pagdisiplina ng tao o bansa ?

Ang Pilipinas ay malawak na archipelago na binubuo ng 7, 107 na mga isla. Lahat sila may iba’t ibang kultura at lenggwaheng ginagamit sa pakikipag-usap. Kung nag-iisa lang ang wika ng bansa, lahat tayo’y marunong making at sumunod.
Isipin ang sitwasyon kung may sampung taong may hindi katulad na wika. Lahat sila naghaharap ng isang problema o gustong makatakas sa isang kulungan. Hindi nila mabatid ang mensahe at plano sa isa’t isa. Magkakaroon ng away at gulo.

Ibalik ang iyong tingin sa Pilipinas. Ganito ba rin ang kalagayan? Kung ang wikang pangkalahatan lamang ay Filipino,  hindi na kailangan ng kaguluhan at suliranin.

Pag-isipan.
This is an entry to the Buwan ng Wika 2011 Blog Writing Contest sponsored by the Alabel National Science High School-SAKAFIL and The Teacher’s Notebook
Ang Ating Sariling Wika - Maikling Paalala sa mga Pilipino


Malaking salamat kay Leonard Umeleo sa paggawa ng video na ito. 

No comments: